031-536200 info@trl.se

Transportledningar - våra tjänster

Rör- samt pumpinstallationer inom processindustrin

Licenssvetsning – Smide – Industri- och VVS-service

Kontakta oss
Bitumenanlaggning TRL

Bio- samt bitumenanläggningar

Konstruktion samt installation av RME-anläggningar i Sverige.

Bergrumspumpar TRL

Bergrumspumpar

Vi har lång erfarenhet inom installation av pumpar och roterande utrustning. Installation av bergrumspumpar är något av vår specialitet.

Processpumpar

Processpumpar

Transportledningar i Göteborg AB – licenssvetsning sedan 1953

Pumpreparation

Service & Underhåll

Service och underhåll av oljeterminaler i Sverige sedan 1953

Licenssvetsning

Licenssvetsning

För anläggningar/produkter med höga krav följer vi det europeiska tryckkärlsdirektivet PED. Alla våra svetsare är certifierade enligt EN 287/1.

Rörmontage

Rörmontage

Vi har erfarenhet av kvalificerade rörmontage inom en rad tunga branscher från större entreprenader till service och underhållsarbeten.

Smide

Smide

TRL utför smide såsom stålkonstruktioner/ stålstommar för byggnader, montering och demontering av stålkonstruktioner samt även räcken, plattformar och trappor.

Maskininstallation

Maskininstallation

TRL utför montering och demontering av  maskiner och utrustning. Även ombyggnad och nyinstallation samt flytt av maskinutrustning.