031-536200 info@trl.se

Vår historia - TRL sedan 1953

Rör- samt pumpinstallationer inom processindustrin
Våra tjänster

TRL bildades 1953

Transportledningar i Gbg AB bildades 1953 och vi är ett företag med över 50 års erfarenhet av främst konstruktion, tillverkning och montage av rör och pumpar och underhåll i oljehamnar och terminaler.

Vi har konstruerat och byggt ett antal Bitumen-anläggningar och vi har deltagit i uppbyggnader av terminaler samt om- och tillbyggnader. TRL har byggt rörledningar och pumprum med ventiler och pumpinstallationer för bensin, gasolja och tjockolja och har även deltagit i bergrumsutbyggnader med både el-pumpar och hydraulpumpar. Vi har monterat flera aluminiumdomer och flytande tak på bensincisterner.

Under en femårsperiod under 1990-talet har vi arbetat med att bygga om oljehamnar i Tallinn, Estland och i Kaliningrad, Ryssland, och även i Arkhangelsk.

Transportledningar har konstruerat och byggt fem stycken bitumenanläggningar för import, lagring och distributrion av 160 gr bitumen (asfalt). De två första bitumenanläggningarna byggdes i Göteborg, år 1986 och 1989. Den tredje anläggningen byggdes 1991 i Södertälje och den fjärde är byggd under 2004-2005 i Norrköping. Den blev invigd 18 maj 2005. Den femte anläggningen byggdes i Helsingborg och invigdes i april 2008.

Inge Andersson

Några av våra projekt, klicka för att se vidare!

2015 Södertälje
2014 Kanon – Lastarm
2005 Norrköping